ស្លាប់​និង​របួស​ជាង​១​ពាន់​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​ធ្លាយ​ឧស្ម័ន​នៅ​ឥណ្ឌា​

  ​មនុស្ស​ប្រាំបី​នាក់​បាន​ស្លាប់​និង​រាប់ពាន់នាក់​ផ្សេងទៀត​បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​បន្ទាប់ពី​ការ​លេច​ធ្លាយ​ឧស្ម័ន​នៅ​ភាគខាងត្បូង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​។​

អានបន្ត