មនុស្ស​ជិត​៥០​នាក់​ស្លាប់​ដោយសារ​ពុល​ស្រា​នៅ​ប្រទេស ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក​

ប៉ូលិស​ក្នុងប្រទេស​មិ​ក​ស៊ិ​ក​កំពុង​ស្វែងរក​ប្រភព​នៃ​ស្រា​ក្លែងក្លាយ​ដែល​បានសម្លាប់​មនុស្ស​ចំនួន​៤៦​នាក់​នៅ​រដ្ឋ Morelos និង Puebla​។​

អានបន្ត