ពិតជារំភើប! លោក ចិន សំណាង ថៅកែហាងពេជ្រ CSNJ ត្រូវស្ថានទូតឥណ្ឌាអនុញ្ញាតពិភាក្សាការងារដើម្បីរៀបចំMiss Universe2021របស់ឥណ្ឌាដែ លមកទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ:នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី០២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២នេះ លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅប្រទេសក ម្ពុជាបានអនុញ្ញាតអោយលោក ចិន សំណាង ម្ចា ស់ក្រុមហ៊ុនពេជ្រ CSNJចូលសម្តែងការគួសមនៅស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅផ្លូវសម្តេចបានខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការចូលសម្តែងការគួសមនោះដែរលោក ចិនសំ ណាង បានលើកឡើងទាក់ទងទៅនិងការងារហាងពេជ្ររបស់លោកដែលបើកដំណើការសំរាប់អតថិជ នដែលនិយមចូលចិត្តទិញនិងប្រើគ្រឿងពេជ្រ និងអតិថិជនជាច្រើនដែលគាំទ្រហាងពេជ្រ CSNJ ។ លោក ចិន សំណាង ក៏បានរាយការណ៍ជម្រាបជូនលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាបន្តទៀតថា ការគាំទ្រពីអតិថិជនច្រើនគឺដោយសារតែហាងពេជ្រCSNJ មានលក់ពេជ្រសុទ្ធល្អពេជ្រលេខ១ ឯសេវាកម្មគឺរ ហ័សទាន់ចិត្ត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ចិន សំណាងបានបន្តទៀតការដំណើការល្អនេះហើយក៏ដោយសារតែលោកមានបុគ្គលិកល្អៗ មានចំនួនជាង១០០នាក់ជាពិសេសគឺលោកក៏មានបុគ្គលិកដែលជាជនជាតិឥណ្ឌាប្រមាណជិត២០ នាក់មកធ្វើការនៅហាងពេជ្រCSNJផងដែរ។លោ កថាការប្រកបមុខេរបរបានជោគជ័យបែបនេះក៏ ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមា នការអភិវឌ្ឍន៍ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរា ជាណាចក្រកម្ពុជា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមើលឃើញពីសុខសន្តិភាពនេះហើយនាពេ លកន្លងមកលោក ចិន សំណាង ក៏បានចូលរួមចំ ណែកក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមជាច្រើនដូចជាកុ មារកំព្រា ចាស់ជរា ទុរគតជន សិល្បៈ និងជាពិសេ ស ការជួយលើកស្ទួយនូវវិស័យបវរកញ្ញានៅប្រទេ សកម្ពុជាMiss Universe Cambodiaដោយលោកបានជួយឧបត្ថម្ភជាម្កុដពេជ្រដល់បវរកញ្ញា រៀងរាល់ឆ្នាំដែលចំណាយជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ង១០មុឺនដុលារក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះតែការចូលរួមជួយលើកស្ទួយវិស័យបវរកញ្ញាបែបនេះហើយនឹងដោយសារតែឃើញបវរកញ្ញាប្រ ទេសឥណ្ឌាបានជាប់ជាបវរកញ្ញា Miss Univers e 2021កាលពីថ្មីៗនេះទើបលោក ចិន សំណាង បានសុំធ្វើការស្នើរអញ្ជើញបវរកញ្ញាប្រទេសឥណ្ឌា Miss universe 2021តាមរយៈលោកជំទាវឯក អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញមកទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា និងដើម្បីមកជួ យផ្លាសប្តូនូវបទពោសោធន៍រវាងវិស័យបវរកញ្ញាកម្ពុជានិងបវរកញ្ញាឥណ្ឌាដោយការអញ្ជើញមក នេះគឺជាការចំណាយរ៉ាប់រងទាំងស្រុងលើក្រុមហ៊ុនពេជ្រCSNJ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការឆ្លើយតបសំណើររបស់លោក ចិនសំណាង គឺលោក ជំទាវ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណៈរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំប្រទេកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជំ ទាវពិតជារីករាយណាសដែលបានឮដូចនេះហើយលោកជំទាវក៏រីករាយស្វាគមន៍ចំពោះលោក ចិនសំ ណាង ដែលបានអញ្ជើញ Miss Universe 202 2 មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកជំទាវនិងស្នើ Miss Universe មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment