អបិយជំនឿ គ្រូហុងស៊ុយ ណាលី ផ្តាំត្រង់ៗ ចូលឆ្នាំ​ ២០២៣ អ្នកកើតឆ្នាំរកាឆុងណាស់ នឹងជួបរឿងទាំងនេះ

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានស្គាល់អ្នកគ្រូ ណាលី ហើយ ដែលអ្នកគ្រូគឺជាគ្រូហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូប ព្រមទាំងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ម៉ាស្ទ័រ ណាលី ហុងស៊ុយ ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញ តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងជីវិតរស់នៅ។

នាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូបានបង្ហោះបញ្ជាក់តាមរយៈផេក Master Naly Fengshui ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថា ៖ «តើអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកា នឹងជួបរឿងអ្វីខ្លះក្នុងឆ្នាំ 2023?»

អ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងបែបនេះថា សម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកា ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នេះ គឺឆុងតួម៉ោង ១០០% នឹងឧស្សាហ៍មានអការឈឺក្បាល ឬ មានរឿងស្មុគស្មាញដែលត្រូវគិតច្រើន និង សូមប្រយ័ត្នសាច់ញាតិចាស់ទុំមានបញ្ហាសុខភាព៕

Related posts

Leave a Comment