មិន​ដែល​ដឹង​សោះ! ភរិយា អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ទម្លាយ​រូបថត​មួយ​នេះ ហើយ​ប្រាប់​រឿង​មួយ ដែល​គ្រប់គ្នា​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ ភរិយា​របស់​អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ធ្លាប់បាន​រៀបរាប់​ប្រវត្តិ​ស្នេហា​កាលពី​អតីតកាល​ឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​បាន​ដឹង​ថា ពួកគេ​ទាំងពីរ​ចាប់ផ្តើម​ស្គាល់គ្នា​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧ និង បាន​ស្វែងយល់​ចិត្តថ្លើម​គ្នា​រហូតដល់​ទៅ ៨ ឆ្នាំ ទើប​សម្រេចចិត្ត​រៀបការ​តាម​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកដល់ពេលនេះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ក៏​ទទួលបាន​ចំណងដៃ​កូនប្រុស​ស្រី​គួរឱ្យ​ស្រឡាញ់​ចំនួន ៣ នាក់ ដោយ​ក្នុងនោះ​កូនស្រី​ច្បង​ហាក់​មាន​ទេពកោសល្យ​សិល្បៈកា​ត់រក​ឪពុក​ផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា កំពុងតែ​កាប់​កប លើ​មុខ​ជំនួញ​ខ្លាំងណាស់ ហើយ​គ្រួសារ​របស់​អ្នកឧកញ៉ា ក៏​កាន់​តែ​មាន​សុភមង្គល​ផងដែរ​។ ទោះយ៉ាងណា ពេល​ការ​ហើយ​ភ្លាមៗ​នោះ ជីវភាព​គ្រួសារ​របស់​អ្នកឧកញ៉ា មិន​ប្រសើរ​នោះ​ឡើយ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញ​រឿង​នេះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ក៏​ធ្លាប់​លើកឡើង​ផង​ដែរ ហើយ​ថ្មីៗ​នេះ​ទៀតសោត ភរិយា​របស់​អ្នកឧកញ៉ា បាន​ទម្លាយ​រូបថត​១​សន្លឹក​​ ហើយ​រៀបរាប់ ពេល​រៀបការ​បាន​ប៉ុន្មាន​ខែ ត្រូវ​លក់​ចិញ្ចៀន ដើម្បី​ជីវភាព​គ្រួសារ​នោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment