អស់ទ្រាំហើយ! អតីត​តារា​កំប្លែង​ ក្អយ​ បច្ចុប្បន្ន ​ជា​ជំទាវ​ បាន​ប្រកាស​ប្ដឹ.ង​បុគ្គល​ម្នាក់ ​ព្រោះតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពី​ឪពុក​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់​រហូត​ដល់​ចូល​មន្ទីរ​ពេទ្យវះកាត់​សង្គ្រោះ​ទាំង​យប់​មិញ​នោះ, នៅ​មុន​នេះ​បន្តិច​អតីត​តារា​កំប្លែង​ស្រី​អ្នកនាង ជួន ច័ន្ទ​រតនា ហៅ​ក្អ​យ បាន​ទម្លាយ​នូវ​រឿងរ៉ាវ​មួយចំនួន​ដែល​នាង​បាន​អះអាងថា ជាដើម​ហេតុដែល​ធ្វើឱ្យ​ឪពុក​របស់​នាង​ស្ថិតក្នុង​សភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​បែបនេះ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីត​តារា​កំប្លែង​ស្រី​សម្បុរ​ស្រអែម​ស្រស់​រូបនេះ បាន​អះអាង​ឱ្យដឹងថា ឪពុក​របស់​នាង​បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់​ដោយសារតែ​បញ្ហា​ផ្លូវ​អារម្មណ៍​។ ពោលគឺ​បន្ទាប់ពី​មានការ​បំភ័យ​គំរា.មកំហែង និង​អុកឡុក​ពី​សំណាក់​បុគ្គល​ម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពី​ទម្លាយ​មូលហេតុ​ខាងលើនេះ​ជំទាវ ជួន ច័ន្ទ​រតនា ហៅ​ស្រី​អយ បានប្រកាស​ប្ដឹង​បុគ្គល​ខាងលើនេះ​ពីបទ​គំ.រាម​បៀតបៀន និង​បំពាន​អាយុជីវិត​ឪពុក​នាង​ក្នុង​គោលបំណង​មិនល្អ​ផងដែរ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជំទាវ ជួន ច័ន្ទ​រតនា ហៅ​ស្រី​អយ បាន​និយាយថា​ ៖ «​ឪពុក​ខ្ញុំ​ឈឺ​ដល់​ថ្នាក់​នេះ ដោយសារ​មាន​បុគ្គល​ម្នាក់​គំរា.ម និង​បំពាន​លើ​ឪពុក​ខ្ញុំ និង​ខ្ញុំ ឯកសារ​ភស្តុតាង​សំឡេង​ខ្ញុំ​មាន រួមទាំង​ថ្ងៃនេះ ទាំង​ដែល​ឪពុក​ខ្ញុំ​នៅក្នុង​កន្លែង​ស​ង្គ្រោះ​បន្ទាន់​អ្នកឯង​នៅតាម​អុកឡុក និង​បំពាន​គំរាម​ខ្ញុំ​ទៀត​។ ដូច​ច្នេះ​ខ្ញុំ​សូម​ប្ដឹង​អ្នកឯង គំរាម​បំពាន​អាយុជីវិត​ឪពុក​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​ឈប់​អង្វរ​អ្នកឯង​ទៀតហើយ ព្រោះតែ​គោលបំណង​ធ្វើ​ស៊ី​របស់​អ្នកឯង ខ្ញុំ​ក៏​អស់​ការ​ទ្រាំ​ដែរ​»។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជា​យ៉ាង​តាមរយៈ​សំណេរ​ខាងលើនេះ ស្រី​អយ មិនបាន​បញ្ជាក់​ពី​ឈ្មោះ និង​មុខមាត់​ពិត​របស់​បុគ្គល​រូបនោះ​ឡើយ ហើយ​មិនបាន​បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ​នៃ​ការគំរាមកំហែង​នោះដែរ ខណៈដែល តារា​ញូ​ស៍ នៅ​មិនអាច​សុំ​ការបញ្ជាក់​ពី ស្រី​អយ បាន​នៅឡើយ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា​បើតាម​សំណេរ​របស់​អ​តី​តារា​កំប្លែង​រូបនេះ គេ​អាច​សន្និដ្ឋានបានថា ភាគី​ទាំងពីរ​ប្រហែលជា​អ្នក​ស្គាល់គ្នា និង​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង​ស៊ីជម្រៅ​ផងដែរ​រហូត​ពឹងពាក់​ក្នុង​រឿង​អ្វីមួយ​ទំនង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​លុយកាក់។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​គួរ​បញ្ជាក់​ថា ឪពុក​អតីត​តារា​កំប្លែង​អ្នកនាង ជួន ច័ន្ទ​រតនា ហៅ​ក្អ​យ ឬ​ស្រី​អយ កំពុងមាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ក្រោយ​ចូល​វះកាត់​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​កាលពី​យប់មិញ។ បើ​តាម​ការបញ្ជាក់​ពី ស្រី​អយ ឪពុក​របស់​នាង​មាន​ជំងឺ​ស្ទះ​សរសៃ​ឈាម​បេះដូង ទើប​ឈានដល់​ការវះកាត់​ចោះ​ក្រលៀន​ដាក់​ថ្ម​សិប្ប​និមិត្ត និង​ដាក់​រឺ​ស​រ័ បា​ឡុង ដើម្បី​សង្គ្រោះ៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment