ជន​ទី​បី​ ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ធ្វេសប្រហែស​ជុំវិញ​ការ​ស្លា,ប់​របស់​Tangmo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងWisapat “Sand” Manomairat បាន​រាយការណ៍​ទៅ​ប៉ូលិស​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ចោទប្រកាន់​​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ស្លា.ប់​ដោយ​លង់ទឹក​របស់​តារា​សម្តែង Nida “Tangmo” Patcharaveerapong។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង Wisapat ត្រូវបាន​គេ​ជូនដំណឹង​ជា​ផ្លូវការ​អំពី​ការចោទប្រកាន់​ពីបទ​ធ្វេសប្រហែស​ក្នុងការ​រួមចំណែក ​ឬ​បណ្តាល​ឱ្យស្លាប់របស់តារាសម្ដែងខាងលើ ​នៅ​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស Muang ក្នុងស្រុក Muang នៃ Nonthaburi ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឡាន ​ដែល​ដឹក​នាង​មក​បាន​ឆ្លងកាត់​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស​បី​ដង មុនពេល​ដែល​​​ទម្លាក់​នាង​ចុះ ហើយ​នាង​បាន​ប្រញាប់​ចូល​ទៅក្នុង​អាគារ​ដើម្បី​គេច​ពី​ហ្វូង​អ្នកយកព័ត៌មាន​ ដែល​កំពុង​រង់ចាំ​នាង​មកដល់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នាង Wisapat អាយុ 35 ឆ្នាំ គឺជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស 5 នាក់​នៅក្នុង​ទូក​ល្បឿន​លឿន​ជាមួយ Nida អាយុ 37 ឆ្នាំ​នៅពេលដែល​នាង​បាន​ធ្លាក់ចូល​ទៅក្នុង​ទន្លេ Chao Phraya កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ​។ សាកសព​របស់​នាង​ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញ​ពីរ​ថ្ងៃ​ក្រោយមក​នៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ពី​កន្លែង​ដែល​នាង​ធ្លាក់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រី Wisapat បាន​រាយការណ៍​ទៅ​ប៉ូលិស​បន្ទាប់ពី​ដីកាចាប់ខ្លួន​នាង​ត្រូវ​បានអនុម័ត​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ដោយ​តុលាការខេត្ត​នៅ Nonthaburi ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នាង​គឺជា​ជន​ទី 3 ដែល​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការចោទប្រកាន់​មិន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ដូចគ្នា រួម​ជាមួយនឹង​ម្ចាស់​ទូក Tanupat “Por” Lerttaweewit និង Phaiboon “Robert” Trikanjananun ដែល​កំពុង​កាច់ចង្កូត​ទូក​នៅពេល Nida ធ្លាក់ចូល​ទៅក្នុង​ទន្លេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក Tanupat និង​លោក Phaiboon កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ត្រូវបាន​គេ​ជូនដំណឹង​ពី​ការចោទប្រកាន់​បន្ថែមចំនួន​ពីរ​គឺ​ការ​ផ្តល់​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មិន​ពិត និង​បំផ្លាញ​ភស្តុតាង៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment