ទីបំផុត​ រឿង​ក្តី Tangmo ត្រូវ​បញ្ចប់​ហើយ ​ជាមួយ​លទ្ធផល​បែប​នេះ​ ខណៈ​មនុស្ស​៦​នាក់​ ប៉ូលិស​បាន​ចោទ​ប្រកាន់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីការធ្វើកោសល្យវិច័យ និងប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីសរុបរឿងក្តីការស្លា.ប់របស់តារាស្រី Tangmo អស់រយៈពេលជាង២ខែ ដែលមហាជនទន្ទឹងរង់ចាំនោះ, ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ខាងសមត្ថកិច្ច បានចេញប្រកាស ក៏ដូចជាសរុបរឿងក្តី Tangmo ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ប៉ូលិស​បាន​ចោទប្រកាន់​មនុស្ស​៦​នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​លង់ទឹក​របស់​តារា​សម្តែង Nida “Tangmo” Patcharaveerapong រួម​ទាំង​ការ​ធ្វេសប្រហែស​បណ្តាល​ឱ្យ​ស្លាប់ ការ​ផ្តល់​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មិន​ពិត និង​លាក់បាំង​ភស្តុតាង​ដើម្បី​ជួយ​ជនល្មើស​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុម​អ្នកស៊ើប​អង្កេត​បាន​កំណត់​ថា តារា​ស្រី​រូបនេះ​ បាន​ធ្លាក់​ពី​កប៉ាល់​លឿន ហើយ​ត្រូវ​ក្បាលម៉ាស៊ីន​កិន មុនពេល​លង់ទឹក​ទន្លេ​ចៅ​ប្រា​យ៉ា កាលពី​ចុងខែ​កុម្ភៈ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​បាន​និយាយថា Tanupat “Por” Lerttaweewit (​ម្ចាស់​ទូក​ល្បឿន​លឿន​) ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​ធ្វេសប្រហែស​បណ្តាលឱ្យ​ស្លា.ប់ បើកទូក​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ទម្លាក់​វត្ថុ​ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ ផ្តល់​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មិន​ពិត មិន​ភ្ជាប់​ឈ្មោះ​ទូក​នៅលើ​កប៉ាល់ និង​បើកទូក​ជាមួយ​ ការចុះឈ្មោះ​ផុតកំណត់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Phaiboon “Robert” Trikanjananun ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​ធ្វេសប្រហែស​បណ្តាលឱ្យ​ស្លា.ប់ បើកទូក​ដោយ​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រើប្រាស់​ទូក​ដែលមាន​ការចុះបញ្ជី​ផុតកំណត់ និង​ទម្លាក់​វត្ថុ​ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wisapat “Sand” Manomairat ប្រឈមមុខ​នឹង​ការចោទប្រកាន់​ពីបទ​មិន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បណ្តាលឱ្យ​ស្លា.ប់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nitas “Job” Kiratisoothisathorn ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​លាក់បាំង​ភស្តុតាង​ដើម្បី​ជួយ​ជនល្មើស​និង​ទម្លាក់​វត្ថុ​ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Idsarin “Gatick” Juthasuksawat (​អ្នកគ្រប់គ្រង Tangmo) ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​លាក់បាំង​ភស្តុតាង​ដើម្បី​ជួយ​ជនល្មើស និង​ផ្តល់​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មិន​ពិត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Peam “Em” Thamtheerasri ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​លាក់បាំង​ភស្តុតាង​ដើម្បី​ជួយ​ជនល្មើស​និង​មាន​អ្នក​ផ្សេងទៀត​និយាយ​មិន​ពិត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជនសង្ស័យ​ទាំង​៥​នាក់ដំបូង បាន​ជិះទូក​ល្បឿន​លឿន​ជាមួយ Tangmo តាម​ដង​ទន្លេ​ចៅ​ប្រា​យ៉ា កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកុម្ភៈ។ តារា​ស្រី​រូបនេះ បាន​ធ្លាក់​ពីលើ​ទូក​ ហើយ​លង់ទឹក​ស្លា.ប់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​បាន​និយាយថា ខ្សែ​វីដេអូ​កាមេរ៉ា​ឃ្លាំមើល​ បានបង្ហាញ​ពី​វត្ថុ​មួយ​នៅ​កប៉ាល់​ក្បែរ​ផែ​ផៃ​ប៊ុន​១ ក្នុង​ខេត្ត​ណន​ថា​បុរី នៅវេលា​ម៉ោង​២២ និង​៣៣​នាទី​យប់​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកុម្ភៈ​។ មួយ​នាទី​ក្រោយមក វត្ថុ​នោះបាន​បាត់អស់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នៅពេល​បន្ទាប់មក មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្រោក​ឈរ​លើ​ទូក ដែល​បន្ទាប់មក​ក៏​បន្ថយល្បឿន ហើយ​ចុះ​រង្វង់​ក្នុង​ទន្លេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលីស​បាន​រកឃើញថា​រាងកាយ​របស់ Tangmo មាន​របួស​ចំនួន 26 កន្លែង​នៅ​ចន្លោះ​ភ្លៅ និង​កជើង​របស់​នាង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​របួស​ធំ​បំផុត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្នុងនៃ​ភ្លៅ​ស្តាំ​របស់​នាង​មាន​ទទឹង 7 សង់ទីម៉ែត្រ បណ្តោយ 26 សង់ទីម៉ែត្រ និង​ជម្រៅ 1.5-4.5 សង់ទីម៉ែត្រ។ វា​ត្រូវ​នឹង​វិមាត្រ​នៃ​ស្លាប​ព្រី​របស់​ទូក​ល្បឿន​លឿន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ស្នងការ​ប៉ូលីស​ម្នាក់​បាន​និយាយថា “Tangmo មិន​ត្រឹមតែ​ធ្លាក់​ពីលើ​ទូក​ទេ​) មាន​សកម្ម​ភាពមិន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ដែល​បណ្តាលឱ្យ​នាង​ស្លា.ប់​” ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​រក​មិនឃើញ​ដាន​នៃ​ការវាយដំ​លើ​ខ្លួន​របស់ Tangmo។ ប៉ូលិសថា “​នៅពេលដែល (Tangmo) ត្រូវបាន​វាយ​ដោយ​ស្លាបចក្រ នាង​នឹង​ស្រែកយំ​។ ទឹកនឹង​ពេញ​សួត​របស់​នាង ហើយ​នាង​នឹង​លង់ទឹក​ភ្លាមៗ​។ ការ​មុត​ភ្លៅ​ដ៏​ធំ​របស់​នាង​នឹង​រារាំង​នាង​ពី​ការ​រើ​ជើង​របស់​នាង ដូច្នេះ​នាង​មិនអាច​ហែល​ទឹកបាន​” ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ក៏បាន​និយាយ​ដែរ​ថា អ្នក​ជិះទូក​ទាំងនោះ​ស្រវឹ​.ង ហើយ​មាន​អ្នក​ប្រាប់​អ្នក​ទាំង​៥​នាក់​ដែល​នៅលើ​ទូក​ពន្យារពេល​ជួប​ប៉ូលិស ដើម្បី​ចៀសវាង​ការកាត់ទោ.ស​ពីបទ​បើកបរ​ក្រោម​ឥទ្ធិពល​ជា.តិ​ស្រ.វឹង​។ ពួកគេ​ត្រូវបាន​គេ​ណែ​នាំឱ្យ​ប្រាប់​ប៉ូលិស​ថា ពួកគេ​បាន​ស្រ.វឹង​បន្តិច​៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment