ត្រូវ​គ្នា​វិញ​ហើយ! ប្រពន្ធ​បើក​ឱកាស​ភ្លាម ពូ​ចក់ ចូល​ភ្លែត ហើយ​សន្យា​ជាមួយ​ប្រជាជន​១៦លាននាក់​ថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបំផុត រឿងរ៉ាវ​ប្រះ​ឆា​ស្នេហ៍​កក្រើក​អស់​បណ្ដាញ​សង្គម ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មកនេះ រវាង​Admin​ជីងចក់ និង​អ្នកនាង ផល្លា ពេលនេះ បាន​ឈាន​ដល់​ចំណុច​ផ្សះផ្សា​គ្នា​វិញ​ហើយ ក្រោយពី​ភរិយា​បើកភ្លើង​ខៀវ​វិញ​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មកនេះ រឿងរ៉ាវ​របស់​ពួកគេ បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​មួយចំនួន​តាមដាន​ស្ទើរតែ​ដាច់បាយ​ដាច់ទឹក ហើយ​ក៏មាន​អ្នកខ្លះ​បាន​សំណូមពរ​ឲ្យ​ពួកគេ​ត្រូវ​គ្នា​វិញ​ផងដែរ ដើម្បី​បញ្ចប់រឿង​កុំ​ឲ្យ​វែងឆ្ងាយ​តទៅទៀត​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​សំណូមពរ​របស់​អ្នកគាំទ្រ​មួយចំនួន​នោះ ពេលនេះ បានឃើញ​ពន្លឺ​ហើយ ដោយនៅ​ក្នុង​ការ​ឡាយ កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ Admin​ជីងចក់ បាន​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​សប្បាយចិត្ត​មិន​ស្ទើរ​នោះ​ទេ ពេល​ភរិយា​របស់​លោក​ចូល​ខំ​មិន ដោយ​និយាយ​ថា «​និយាយ​ហើយ​មិន​ធ្វើ​ដាច់ខាត​មិន​លើកលែង​ទេ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ការ​ខំ​មិន​របស់​ភរិយា​នេះ Admin​ជីងចក់ បាន​អះអាង​ថា នេះ​ជា​មេរៀន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​រៀង​ចាល​មួយជីវិត បានន័យថា គ្មាន​ករណី​លើក​ក្រោយ​ជាដាច់ខាត រឿង​ខ្លួន​ឆា​តទៅ​ស្រី​នេះ​។ ពូច​ក់​ថា ឥឡូវនេះ ភរិយា​ខ្លួន បើកឱកាស​ឲ្យ​ខ្លួន​ផ្សះផ្សា​គ្នា ​ត្រូវរ៉ូវ​គ្នា​វិញ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយ​ដល់​ចំណុច​នេះ Admin​ជីងចក់ បានធ្វើ​ការសន្យា​ជាមួយ​ប្រជាជន​១៦​លាន​នាក់​ថា ករណី​ឆាត ឬ​លួច​មាន​ស្រី​នេះ លែងមានទៀតហើយ ហើយ​បើ​ខ្លួន​ធ្វើ​រឿង​ហ្នឹង​ទៀត​កិត្តិយស​កូនប្រុស​របស់ខ្លួន ខ្លួន​លែង​មាន​មុខ​នៅក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​តទៅទៀត​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ Admin​ជីងចក់ បាន​សួរ​យោបល់​អ្នកគាំទ្រ​ថា ករណី​ខ្លួន ហើយ​និង​ភរិយា​ត្រូវ​គ្នា សម្របសម្រួល​គ្នា ក្រោម​គោលនយោបាយ​ឈ្នះ​ឈ្នះ​ទាំងអស់គ្នា តើ​ពូ​មីង លោកតា លោកយាយ កូនក្មួយ​ទាំងអស់គ្នា​គិត​យ៉ាងម៉េច​ដែរ​?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែម​លើ​នេះ​Admin​ជីងចក់ បានបញ្ជាក់​ជំហរ​របស់ខ្លួន​ថា «​ឥឡូវ​ពូ​និយាយ ពី​ជំហរ របស់​ពូ ពូ​ពិតជា​ចង់​ត្រូវ​គ្នា​ជាមួយ​គាត់​មែន ទី​១, ទី​២ ពូ​ពិតជា​ទទួលខុស បានន័យថា​ពូ ពិតជា​ទទួល​នូវ​កំហុស​ដែល​ពូ​ធ្វើ​មែន ពូ​អត់​ប្រកែក​ទេ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​អត្ថាធិប្បាយ​បាល់ទាត់​ដ៏​ល្បី​រូប​នេះ បាន​បន្ត​ថា «​អ្វី​ដែល​ពូ​បញ្ជាក់​កាលពី​ដំបូង​ថា​ពូ​ទទួលខុស ហើយ​ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ ពូ​ក៏​បាន​គិត​ហើយ​គិត​ទៀតថា សួរថា​ចិត្ត​ពូ​នៅ​នឹក​គាត់​អត់ នៅ​ស្រឡាញ់​គាត់​អត់ នៅ ទាំង​នឹក ទាំង​ស្រឡាញ់ វា​ជា​លើក​ទី​១ សម្រាប់​ពូ​ផង បើ​និយាយ​ពី​ជីវិត​គ្រួសារ ខ្ញុំ​ពិតជា​ចង់​ត្រូវ​គ្នា​ជាមួយ​គាត់​មែន ព្រោះ​គាត់​បើកឱកាស​ឲ្យ​ខ្ញុំ​វិញ ឥឡូវ​គាត់​ចូល comment ហើយ​នេះ comment ខ្ញុំ Pin នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​សួរ​យោបល់​មហាជន​រួចមក ពូ​ចក់ បង្ហាញ​ជំនឿ​ចិត្ត​ខ្លួន​ថា «​តែបើ​តាមមើលទៅ​ខ្ញុំ​ជឿថា​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ពិតជា​ចង់​ឲ្យ​ពូ ហើយ​និង​មីង​ត្រូវ​គ្នា ដូច​អ្វីដែល​ក្មួយៗ​បាន comment ក្នុង​ហ្នឹង​មែន អ៊ីចឹង​ស្អែក ប្រហែលជា​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ចូល live ជាមួយ​គាត់ ពីរ​នាក់​គាត់​ដើម្បី​យើង​បញ្ជាក់​ជំហរ​រៀងខ្លួន ប្រហែលជា​អាច​អ៊ីចឹង​ហើយ​»៕ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ ​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Related posts

Leave a Comment