កាន់តែកាច! ​​ដេ​ត ម៉ាលី​ណា​ ចុះ​ក្រវិល​ចម្រុះ ដាក់​ប៉ុន្មាន​ប៉ុស្ដិ៍​នេះ​ កាន់តែ​អេម ​ហើយ​ប្រើ​ទ្រឹស្ដី​អ្នក​Single​ដ៏ចាក់ដោតថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ការរស់នៅ​ជា​ស្ត្រី​មេម៉ាយ ឬ​អ្នក​ម្ដាយ​Single ដែល​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​ថា​ស្អាត​ដូច​ក្រមុំ​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ​នោះ​ អ្នកនាង ដេ​ត ម៉ាលី​ណា តែងតែ​បង្ហោះ​Caption​ដ៏​ចាក់​ដោត​ជាច្រើន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរស់នៅ​ម្នាក់ឯង ឬ​ជីវិត​អត់​គូ​នេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែឧសភា អ្នកនាង ដេ​ត ម៉ាលី​ណា បាន​បង្ហោះ​រូបថត​ខ្លួនឯង​២​សន្លឹក​មើលទៅ​ឡើង​កាច ហើយ​ដាក់​Caption​ថា «​ក្នុង​លោក​នេះ​មិន​មាន​អ្នកណា​ល្អ​នឹង​យើង​​ស្មើនឹង​យើង​ល្អ​ជាមួយ​ខ្លួនឯង​ឡើយ​ កុំ​សង្ឃឹម​ទង្វើ​ល្អ​ពី​អ្នក​ដទៃ​ច្រើនពេក​អី​ តែ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​វា​ដោយ​ខ្លួនឯង​។​ រស់នៅ​កុំ​ពឹង​ដង្ហើម​អ្នកដទៃ​ដើម្បី​ដក​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាត់បង់​អ្វីៗ​មិន​ស្មើនឹង​ការបាត់បង់​ខ្លួនឯង​ ព្រោះ​គ្រប់យ៉ាង​អាច​រក​មកវិញ​បាន​តែ​បើ​បាត់បង់​ខ្លួនឯង យើង​នឹង​លែង​មាន​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង សូម្បីតែ​ខ្លួនឯង​។​ គេ​អាច​បោះបង់​អ្នក​បានតែ​អ្នក​មិន​អាច​បោះបង់​ខ្លួនឯង​ទេ កុំ​ព្រោះ​អ្នកដទៃ អ្នក​ភ្លេច​ថា មានតែ​អ្នក​ទេ​ ដែល​នៅ​ជាមួយ​ខ្លួនឯង​រហូត​មក​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែឧសភា អ្នកនាង បាន​បង្ហោះ​រូបថត​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​របស់ខ្លួន​៣​សន្លឹក​ស្ថិត​ក្នុង​ទឹកមុខ​ស្រពោន ហើយ​ដាក់​Caption​ថា «​កុំ​ប្រៀបធៀប​ខ្លួនឯង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ ហើយមក​ស្ដីបន្ទោស​អោយ​ខ្លួនឯង ខំ​បាន​ប៉ុណ្ណា យក​ប៉ុណ្ណឹង រស់នៅ​អោយ​សាមញ្ញ រក្សា​សុខភាព​អោយ​បាន​ល្អ រីករាយ​ជាមួយ​អ្វីដែល​​យើង​មាន ចេះ​អត់ធ្មត់​ជាមួយ​រឿង​ដែល​លំបាក​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយមក​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​នេះ អ្នក​ម្ដាយ​កូន​៣​រូប​នេះ បាន​ប្ដូរ​ប្រូហ្វាល់​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់ខ្លួន ហើយ​ដាក់​Caption​ថា «​បាន​ត្រឹម​ល្អមើល ងាយ​ទេ​រក អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​យើង​តែ​ពិបាក​រក​អ្នក​ដែល​ស្មោះត្រង់​ជាមួយ​យើង ងាយ​ឮ​ពាក្យ​ថា​ស្រឡាញ់​ញឹកញាប់ តែ​មិន​ងាយ​ឃើញ​​ទង្វើ​ពិតប្រាកដ ព្រោះ​ពួកគេ​បានតែ​និយាយ គឺ​និយាយ​ឱ្យ​តែ​ផុតពី​មាត់​ជឿ​អត់​លី​ណា​សូម្បីតែ​ពាក្យ​ស្រលាញ់​មិនដែល​មាន​អ្នក​និយាយ​ប្រាប់​ផង មានតែ​ខ្លួនឯង​និយាយ​ដាក់​ខ្លួនឯង ជាពិសេស​ពី​កូន​ៗ​ប្រាប់​រាល់ថ្ងៃ​ម៉​ង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល អ្នកនាង ក៏បាន​បង្ហោះ​រូបថត​របស់​ខ្លួន​៤​សន្លឹក​ទៀត អម​ដោយ​Caption​ថា «​ត្រូវ​ចាំ​ណា ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ខ្លួន​ជាដាច់ខាត ព្រោះថា​ការ​ស្រឡាញ់​ ដែល​យើង​ទទួល​បាន​ពី​អ្នកដទៃ ថ្ងៃ​ណាមួយ​នឹង​ប្រែប្រួល តែ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ ដែល​​យើង​ផ្ដល់​អោយ​ខ្លួន​ជាប្រចាំ​នឹង​មិន​ប្រែ​ចោលយើង​​ឡើយ​»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២អ្នកនាង បានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនថែមទៀត ហើយដាក់Captionថា «ជីវិតជាក់ស្តែងមិនដូចជាជីវិតក្នុងរឿង ដែលគេសម្តែង រឹតតែមិនដូចរឿងប្រលោមលោក ដែលគេនិពន្ធ គឺយើងមិនមែនអ្នកមើល ឬអ្នកអានតែយើងគឺជាតួអង្គក្នុងរឿងជីវិតរបស់យើងតួរង តួឯក តួ​កម្សត់ ឬតួរឹងមាំ គឺស្ថិតលើយើងជាអ្នកនិពន្ធ ជាអ្នកដឹកនាំ និងជាអ្នកដើរតួ។រៀនរស់ដោយប្រើជីវិតតែម្នាក់ឯងជួបរឿងអ្វីក៏ដោយមិនត្រូវស្តីបន្ទោស ឬបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងឡើយ»។

តាមរយៈការបង្ហោះរូប និងCaptionចុងក្រោយនេះ អ្នកគាំទ្រ ឃើញហើយលង់ស្នេហ៍ និងគាំទ្រសារនោះថា «លង់ស្នេហ៍ចែកហើយ, បងស្រីស្អាតហើយកាន់តែកាច, អ្នករឹងមាំពេកហើយ, ស្រឡាញ់បងទាំងរឹងមាំ ទាំងកាច, ពិភពលោកនេះអយុត្តិធម៌ណាស់ ញុំាបាយដូចគ្នាហេតុអីបងស្អាតជាងក្រមុំ, សំខាន់កូនបីហើយនៅតែស្អាត, ក្រមុំៗអែបកៀនសិនទៅ, លង់ស្នេហ៍idolហើយ»៕

Related posts

Leave a Comment