អាជ្ញាកណ្តាល​លំដាប់​ពិភពលោក​ដែល​ធ្លាប់​កាត់ក្តី​ឲ្យ Pacquiao និង Floyd នឹង​មក​កាត់ក្តី​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​

​លោក Tony Weeks ដែលជា​អាជ្ញាកណ្តាល​លំដាប់​ពិភព​ធ្លាប់​កាត់ក្តី​ក្នុងការ​ប្រកួត​របស់​កីឡាករ Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Timothy Bradley និង​កីឡាករ​ល្បីៗ​លំដាប់​ពិភពលោក​ជាច្រើនរូប​ទៀត​នឹង​មក​កាត់សេចក្តី​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​លំដាប់​ពិភពលោក​មួយ​ដែល​រៀបចំឡើង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

អានបន្ត